Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Nabava tonera i tinti

Evidencijski broj: 14/2015
Predmet: Nabava tonera i tinti
Rok za dostavu ponuda: 10.03.2016 13:00
06.11.2015 Poziv na nadmetanje
06.11.2015 Dokumentacija za nadmetanje
13.11.2015 I. Objašnjenje i ispravak dokumentacije za nadmetanje
13.11.2015 Pročišćeni tekst dokumentacije za nadmetanje
23.11.2015 II. objašnjenje dokumentacije za nadmetanje
23.11.2015 Pročišćeni tekst dokumentacije za nadmetanje
25.11.2015 Dodatna obavijest
08.01.2016 III. objašnjenje dokumentacije za nadmetanje
15.01.2016 IV. objašnjenje dokumentacije za nadmetanje
18.01.2016 V. izmjena dokumentacije za nadmetanje
18.01.2016 Dodatna obavijest gospodarskim subjektima
25.01.2016 VI. objašnjenje dokumentacije za nadmetanje
26.01.2016 VII. objašnjenje dokumentacije za nadmetanje
28.01.2016 VIII. objašnjenje dokumentacije za nadmetanje
29.01.2016 IX. objašnjenje dokumentacije za nadmetanje
05.02.2016 X.objašnjenje i izmjena dokumentacije za nadmetanje
09.02.2016 XI.objašnenje i izmjena dokumentacije za nadmetanje
12.02.2016 XII. objašnjenje dokumentacije za nadmetanje
12.02.2016 XIII. objašnjenje dokumentacije za nadmetanje
18.02.2016 XIV. objašnjenje i izmjena dokumentacije za nadmetanje
23.02.2016 XV. objašnjenje i izmjena dokumentacije za nadmetanje
04.03.2016 XVI.objašnjenje dokumentacije za nadmetanje
10.03.2016 Zapisnik o otvaranju ponuda
12.05.2016 Odluka o odabiru / poništenju
29.11.2016 Okvirni sporazum
05.12.2016 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda