Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Nabava poštanskih usluga

Evidencijski broj: 15/2015
Predmet: Nabava poštanskih usluga
Rok za dostavu ponuda: 19.01.2016 13:00
09.12.2015 Dokumentacija za nadmetanje
09.12.2015 Poziv za nadmetanje
18.12.2015 Prvo objašnjenje i izmjena dokumentacije za nadmetanje
19.01.2016 Zapisnik o otvaranju ponuda
05.02.2016 Odluka o odabiru / poništenju
05.02.2016 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
03.03.2016 Okvirni sporazum
01.04.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja