Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Licence za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda i usluga

Evidencijski broj: 5/2017
Predmet: Licence za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda i usluga
Rok za dostavu ponuda: 01.08.2017 10:00
28.06.2017 Obavijest o nadmetanju
28.06.2017 Dokumentacija o nabavi
01.08.2017 Zapisnik o otvaranju ponuda
05.10.2017 Odluka o odabiru / poništenju
05.10.2017 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.12.2017 Okvirni sporazum
11.01.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja