Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Motorna vozila u okviru Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa

Evidencijski broj: 6/2017
Predmet: Motorna vozila u okviru Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa
Rok za dostavu ponuda: 07.09.2017 13:00
29.06.2017 Obavijest o nadmetanju
29.06.2017 Dokumentacija o nabavi
17.07.2017 Objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi
19.07.2017 Obavijest o izmjeni
20.07.2017 2. Objašnjenje dokumentacije o nabavi
10.08.2017 2. Izmjena dokumentacije o nabavi
23.08.2017 3. Objašnjenje i 3. Izmjena dokumentacije o nabavi
25.08.2017 Obavijest o izmjeni
31.08.2017 4. Objašnjenje dokumentacije o nabavi
01.09.2017 5. Objašnjenje dokumentacije o nabavi
07.09.2017 Zapisnik o otvaranju ponuda
06.12.2017 Odluka o odabiru / poništenju
06.12.2017 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
04.01.2018 Ugovor
01.02.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja