Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja

Evidencijski broj: 7/2017
Predmet: Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja
Rok za dostavu ponuda: 03.08.2017 13:00
30.06.2017 Dokumentacija o nabavi
30.06.2017 Obavijest o nadmetanju
17.07.2017 Objašnjenje dokumentacije o nabavi
21.07.2017 2. Objašnjenje i izmjena dokumentacije o nabavi
24.07.2017 3. Objašnjenje dokumentacije o nabavi
03.08.2017 Zapisnik o otvaranju ponuda
14.09.2017 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.09.2017 Odluka o odabiru / poništenju
13.10.2017 Okvirni sporazum