Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Poštanske usluge

Evidencijski broj: 8/2017
Predmet: Poštanske usluge
Rok za dostavu ponuda: 06.11.2017 11:00
13.10.2017 Obavijest o nadmetanju
13.10.2017 Dokumentacija o nabavi
23.10.2017 I. Izmjena dokumentacije o nabavi
06.11.2017 Zapisnik o otvaranju ponuda
15.12.2017 Odluka o odabiru / poništenju
15.12.2017 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
01.02.2018 Okvirni sporazum
05.02.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja