Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Usluge kolektivnog osiguranja osoba od posljedica nesretnog slucaja

Evidencijski broj: 10/2017
Predmet: Usluge kolektivnog osiguranja osoba od posljedica nesretnog slucaja
Rok za dostavu ponuda: 12.01.2018 10:00
15.12.2017 Dokumentacija o nabavi
15.12.2017 Obavijest o nadmetanju
22.12.2017 Prvo objašnjenje Dokumentacije o nabavi
27.12.2017 Drugo objašnjenje Dokumentacije o nabavi
10.01.2018 Trece objašnjenje Dokumentacije o nabavi
15.01.2018 Zapisnik o otvaranju ponuda
15.03.2018 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.03.2018 Odluka o odabiru / poništenju
04.06.2018 Okvirni sporazum