Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Licence za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga

Evidencijski broj: 1/2018
Predmet: Licence za korištenje Microsoftovih proizvoda i usluga
Rok za dostavu ponuda: 06.03.2018 10:00
05.02.2018 Obavijest o nadmetanju
05.02.2018 Dokumentacija o nabavi
14.02.2018 Izmjena Dokumentacije o nabavi
06.03.2018 Zapisnik o otvaranju ponuda
29.03.2018 Odluka o odabiru / poništenju
29.03.2018 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.05.2018 Okvirni sporazum
11.06.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
04.09.2019 Dodatak I Okvirnom sporazumu
04.09.2019 Dodatak II Okvirnom sporazumu