Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Motorna vozila

Evidencijski broj: 4/2018
Predmet: Motorna vozila
Rok za dostavu ponuda: 30.03.2018 12:00
22.02.2018 Dokumentacija za nadmetanje
22.02.2018 Ispravak dokumentacije o nabavi
01.03.2018 Objašnjenje dokumentacije o nabavi
19.03.2018 II. Objašnjenje dokumentacije o nabavi
19.03.2018 Prilog II. Objašnjenju DoN
19.03.2018 Procišceni tekst Dokumentacije o nabavi
30.03.2018 Zapisnik o otvaranju ponuda
11.04.2018 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda I. dio
11.04.2018 Odluke o poništenju
05.07.2018 Odluka o odabiru / poništenju
05.07.2018 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.09.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
21.09.2018 Okvirni sporazum