Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Uredski materijal

Evidencijski broj: 6/2018
Predmet: Uredski materijal
Rok za dostavu ponuda: 20.06.2018 10:00
08.05.2018 Dokumentacija o nabavi
08.05.2018 Obavijest o nadmetanju
23.05.2018 I. objašnjenje i izmjena DON
30.05.2018 II. objašnjenje i izmjena DON
30.05.2018 Procišceni tekst Dokumentacije o nabavi
08.06.2018 III. objašnjenje i izmjena DON
20.06.2018 Zapisnik o otvaranju ponuda
05.10.2018 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
05.10.2018 Odluka o odabiru / poništenju