Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Usluge cišcenja prostorija

Evidencijski broj: 19/2019
Predmet: Usluge cišcenja prostorija
Rok za dostavu ponuda: 02.07.2019 10:30
03.06.2019 Dokumentacija za nadmetanje
03.06.2019 Obavijest o nadmetanju
02.07.2019 Zapisnik o otvaranju ponuda
13.09.2019 Odluka o odabiru / poništenju
13.09.2019 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
02.10.2019 Okvirni sporazum
10.10.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja