Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Usluge cišcenja prostorija

Evidencijski broj: 19/2019
Predmet: Usluge cišcenja prostorija
Rok za dostavu ponuda: 02.07.2019 10:30
03.06.2019 Dokumentacija za nadmetanje
03.06.2019 Obavijest o nadmetanju
02.07.2019 Zapisnik o otvaranju ponuda