Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Usluge kolektivnog osiguranja osoba od posljedica nesretnog slucaja

Evidencijski broj: 14/2019
Predmet: Usluge kolektivnog osiguranja osoba od posljedica nesretnog slucaja
Rok za dostavu ponuda: 24.01.2020 11:00
17.12.2019 Dokumentacija o nabavi
17.12.2019 Obavijest o nadmetanju
13.01.2020 I objašnjenje i izmjena DoN
14.01.2020 II. objašnjenje i izmjena DON
14.01.2020 III. objašnjenje i izmjena DON
10.03.2020 Odluka o odabiru / poništenju
10.03.2020 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
05.06.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja