Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Potrošni materijal

Evidencijski broj: 4/2020
Predmet: Potrošni materijal
Rok za dostavu ponuda: 21.07.2020 10:30
23.06.2020 Dokumentacija o nabavi
23.06.2020 Obavijest o nadmetanju
25.06.2020 I. Objašnjenje i izmjena DoN
02.07.2020 II. Objašnjenje i izmjena DoN
03.07.2020 III. Izmjena DoN
07.07.2020 IV. Objašnjenje i izmjena DoN
14.07.2020 V. Objašnjenje i izmjena DoN
15.07.2020 VI. Objašnjenje Dokumentacije o nabavi
16.07.2020 VII. Objašnjenje Dokumentacije o nabavi
21.07.2020 Zapisnik o otvaranju ponuda
10.09.2020 Odluka o odabiru / poništenju
10.09.2020 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda