Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Opskrba prirodnim plinom

Evidencijski broj: 1/2021
Predmet: Opskrba prirodnim plinom
Rok za dostavu ponuda: 30.03.2021 10:30
18.02.2021 Obavijest o nadmetanju
19.02.2021 Dokumentacija o nabavi
26.02.2021 I. objašnjenje Dokumentacije o nabavi
19.03.2021 I. izmjena Dokumentacije o nabavi
19.03.2021 II. izmjena Dokumentacije o nabavi
19.03.2021 Obavijest o izmjenama
19.03.2021 II. objašnjenje Dokumentacije o nabavi
01.04.2021 Zapisnik o otvaranju ponuda
18.05.2021 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.05.2021 Odluka o odabiru / poništenju