Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Racunala i racunalna oprema

Evidencijski broj: 5/2021
Predmet: Racunala i racunalna oprema
Rok za dostavu ponuda: 13.04.2021 10:30
12.03.2021 Obavijest o nadmetanju
15.03.2021 Dokumentacija o nabavi
09.04.2021 I. objašnjenje Dokumentacije o nabavi
14.04.2021 Zapisnik o otvaranju ponuda
21.04.2021 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda- grupa 4
21.04.2021 Odluka o poništenju- grupa 4
05.05.2021 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda- grupe 1, 2, 3
05.05.2021 Odluka o odabiru- grupe 1, 2, 3
15.06.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
15.06.2021 Okvirni sporazum