Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Opskrba elektricnom energijom

Evidencijski broj: 9/2021
Predmet: Opskrba elektricnom energijom
Rok za dostavu ponuda: 25.11.2021 09:30
27.10.2021 Obavijest o nadmetanju
28.10.2021 Dokumentacija o nabavi
19.11.2021 I. Objašnjenje i izmjena DON
24.11.2021 II. Objašnjenje DON
25.11.2021 Zapisnik o otvaranju ponuda