Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Racunala i racunalna oprema

Evidencijski broj: 9/2022
Predmet: Racunala i racunalna oprema
Rok za dostavu ponuda: 04.07.2022 09:30
31.05.2022 Obavijest o nadmetanju
31.05.2022 Dokumentacija o nabavi
10.06.2022 I. Objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi
10.06.2022 II. Objašnjenje Dokumentacije o nabavi
21.06.2022 III. Objašnjenje Dokumentacije o nabavi
24.06.2022 IV. Objašnjenje Dokumentacije o nabavi
04.07.2022 Zapisnik o otvaranju ponuda
25.07.2022 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.07.2022 Odluka o odabiru / poništenju