Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Racunala i racunalna oprema

Evidencijski broj: 12/2022
Predmet: Racunala i racunalna oprema
Rok za dostavu ponuda: 10.10.2022 09:30
19.09.2022 Obavijest o nadmetanju
19.09.2022 Dokumentacija o nabavi
23.09.2022 I. objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi
27.09.2022 II. objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi
27.09.2022 Obavijest o izmjenama
10.10.2022 Zapisnik o otvaranju ponuda
04.11.2022 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
04.11.2022 Odluka o odabiru / poništenju