Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Potrošni materijal

Evidencijski broj: 6/2022
Predmet: Potrošni materijal
Rok za dostavu ponuda: 20.01.2023 10:00
08.12.2022 Obavijest o nadmetanju
12.12.2022 Dokumentacija o nabavi
20.12.2022 I. Objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi
23.12.2022 II. Objašnjenje Dokumentacije o nabavi
05.01.2023 III. Izmjena Dokumentacije o nabavi
09.01.2023 IV. Izmjena Dokumentacije o nabavi
10.01.2023 V. Objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi
20.01.2023 Zapisnik o otvaranju ponuda
17.03.2023 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.03.2023 Odluka o odabiru / poništenju