Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Gorivo

Evidencijski broj: 10/2023
Predmet: Gorivo
Rok za dostavu ponuda: 28.03.2023 10:00
13.02.2023 Obavijest o nadmetanju
13.02.2023 Dokumentacija o nabavi
13.03.2023 I. Izmjena Dokumentacije o nabavi
13.03.2023 Ispravak - Obavijest o izmjenama
24.03.2023 II. Izmjena Dokumentacije o nabavi
24.03.2023 Procišceni tekst Dokumentacije o nabavi
17.04.2023 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za grupe 2,9,10
17.04.2023 Odluke o poništenju za grupe 2,9,10
20.04.2023 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za grupe 1,3-8
20.04.2023 Odluke o odabiru i poništenju za grupe 1,3-8