Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Poštanske usluge u unutarnjem i medunarodnom prometu

Evidencijski broj: 9/2023
Predmet: Poštanske usluge u unutarnjem i medunarodnom prometu
Rok za dostavu ponuda: 10.01.2024 10:00
02.01.2024 Dokumentacija o nabavi
02.01.2024 I. Objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi
31.01.2024 Zapisnik o otvaranju ponuda
01.02.2024 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
01.02.2024 Odluka o odabiru / poništenju