Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Usluge kombiniranog kolektivnog osiguranja osoba od posljedica nezgode

Evidencijski broj: 4/2024
Predmet: Usluge kombiniranog kolektivnog osiguranja osoba od posljedica nezgode
Rok za dostavu ponuda: 28.05.2024 10:00
26.04.2024 Obavijest o nadmetanju
26.04.2024 Dokumentacija o nabavi
03.05.2024 I. objašnjenje Dokumentacije o nabavi
09.05.2024 II. objašnjenje Dokumentacije o nabavi
17.05.2024 III. Objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi
28.05.2024 Zapisnik o otvaranju ponuda
24.06.2024 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.06.2024 Odluka o odabiru / poništenju