Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Rok za dostavu ponuda je istekao!

Usluga ispisa: najam uredaja i programa za upravljanje ispisom

Evidencijski broj: 7/2024
Predmet: Usluga ispisa: najam uredaja i programa za upravljanje ispisom
Rok za dostavu ponuda: 25.06.2024 09:30
21.05.2024 Obavijest o nadmetanju
21.05.2024 Dokumentacija o nabavi
13.06.2024 I.Objašnjenje Dokumentacije o nabavi
14.06.2024 II. Objašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi
18.06.2024 III. Objašnjenje Dokumentacije o nabavi
26.06.2024 Zapisnik o otvaranju ponuda
15.07.2024 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za grupu 2
15.07.2024 Odluka o odabiru za grupu 2