Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Uredski materijal

Evidencijski broj: 4/2013
Predmet: Uredski materijal
Rok za dostavu ponuda: 11.06.2013 10:00
15.04.2013 Dokumentacija za nadmetanje
15.04.2013 Poziv na nadmetanje
23.04.2013 Objašnjenje I i izmjena
03.05.2013 Objašnjenje II i izmjena
09.05.2013 Objašnjenje III i izmjena
17.05.2013 Objašnjenje IV
20.05.2013 Objašnjenje V i izmjena
23.05.2013 Objašnjenje VI i izmjena, s prilozima
31.05.2013 Objašnjenje VII
11.06.2013 Zapisnik o otvaranju ponuda
24.06.2013 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.06.2013 Odluka o odabiru / poništenju
12.07.2013 Obavijest o izjavljenoj žalbi
27.09.2013 Rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
09.10.2013 Okvirni sporazum
10.10.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja