Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Licence za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda i usluga

Evidencijski broj: 1/2015
Predmet: Licence za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda i usluga
Rok za dostavu ponuda: 23.03.2015 10:00
12.02.2015 Poziv na nadmetanje
12.02.2015 Dokumentacija za nadmetanje
20.02.2015 Prvo objašnjenje i zahtjev za izmjenom dokumentacije za nadmetanje
16.03.2015 Drugo objašnjenje i dodatne informacije vezane za dokumentaciju za nadmetanje
17.03.2015 Trece objašnjenje dokumentacije za nadmetanje
28.04.2015 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.04.2015 Odluka o odabiru / poništenju
18.06.2015 Okvirni sporazum
11.07.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja