Postupci javne nabave

Filtrirajte postupke:
Od:
Do:
Završeni postupak javne nabave!

Toneri i tinte

Evidencijski broj: 5/2012
Predmet: Toneri i tinte
Rok za dostavu ponuda: 11.10.2012 10:00
30.07.2012 Interna odluka
02.08.2012 Dokumentacija za nadmetanje
03.08.2012 Poziv na nadmetanje
25.09.2012 Obavijesti o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku
25.09.2012 Objašnjenja dokumentacije za nadmetanje, I. - VIII.
11.10.2012 Zapisnik o otvaranju ponuda
16.11.2012 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.11.2012 Odluka o odabiru / poništenju
30.11.2012 Obavijest o izjavljenoj žalbi na grupe A,B,E
28.01.2013 Okvirni sporazum
31.01.2013 Rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
06.02.2013 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda II
07.02.2013 Odluke o odabiru II _ A, B, E
01.03.2013 Obavijest o izjavljenoj žalbi II
19.04.2013 Rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
07.05.2013 Odluka o odabiru III _ E
20.06.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja