Otvoreni poziv

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, poziva zainteresirane osobe na dostavu pisma namjere za rad u ovom državnom tijelu, na poslovima stručnog suradnika, odnosno savjetnika.
 
Poziv za prijelaz se odnosi na državne službenike, službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi, koji ispunjavaju potrebne uvjete, a željeli bi ostvariti premještaj, sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/95, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15).
 
Uvjeti koji trebaju biti ispunjeni su:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene, prirodne ili tehničke struke,
  • položen državni stručni ispit,
  • certifikat u području javne nabave,
  • najmanje 1 godina (stručni suradnik), odnosno 4 godine (savjetnik) radnog iskustva na odgovarajućim poslovima  
  • znanje rada na računalu, znanje jednog stranog jezika
 
Opis poslova:
koordinacija aktivnosti između korisnika i Središnjeg državnog ureda, utvrđivanje i objedinjavanje ukupnih potreba iskazanih od strane korisnika, vođenje baze podataka, zaprimanje  primjedbi i prijedloga korisnika vezano uz središnju javnu nabavu, istraživanje tržišta vezano za nabavne kategorije; planiranje provedbe postupaka javne nabave, izrada tehničkih specifikacija (opisa predmeta nabave) te sudjelovanje u pripremi drugih dijelova dokumentacije o nabavi, sudjelovanje u provedbi postupaka javne nabave i ugovaranju, kontaktiranje s dobavljačima tijekom izvršenja ugovora te druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u djelokrug njegovih poslova i druge poslove po nalogu nadređenih.
 
Pisma namjere možete dostaviti na e-mail adresu: info@nabava.gov.hr