Rezultati objedinjene nabave

Prednosti objedinjene nabave primarno se očituju u uspostavi suvremene nabavne funkcije optimiziranjem procesa te u postizanju povoljnijih uvjeta primjenom ekonomije razmjera. Ujednačavanjem predmeta nabave kod korisnika objedinjene nabave i uspostavom jedinstvenih tehničkih specifikacija u postupcima javne nabave, pridonosi se standardizaciji roba i usluga. Kvaliteta provođenja javne nabave ostvaruje se kroz kvalitetnu i stručno sastavljenu Dokumentaciju o nabavi koja omogućava poštenu tržišnu utakmicu i rezultira ponudama koje najbolje odgovaraju zahtjevima naručitelja.

Uspješnost objedinjene nabave na prvom mjestu očituje se u postignutim uštedama, ali i u mnogim drugim pokazateljima kao što su razina sudjelovanja malih i srednjih poduzeća, razina inovativnosti, ekološke i socijalne održivosti itd.

Uspostava sustava središnje javne nabave pokazala se učinkovitim instrumentom racionalizacije javne potrošnje. U tom smislu, uloga Središnjeg državnog ureda nije samo provedba postupaka javne nabave te ista ne prestaje sklapanjem okvirnih sporazuma i/ili ugovora o javnoj nabavi već je primarno ostvarivanje standardizacije roba i usluga i postizanje najbolje vrijednosti za uloženi novac. Dodatno, za održivo provođenje središnje javne nabave važno je prepoznati rizike te poduzeti odgovarajuće mjere za ublažavanje i otklanjanje rizika.
 

Kratki pregled rezultata središnje nabave:

1.
Trenutno aktivnih okvrinih sporazuma 163
2. Trenutno aktivnih dobavljača 43
3. Ukupna vrijednost sklopljenih okvirnih sporazuma bez PDV-a 2.529.226.339,84 kn