Gorivo - Nacrt Dokumentacije o nabavi

Slika /slike/Nabavne kategorije/Gorivo.jpg

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi za nabavu goriva.

Dokumentaciju o nabavi možete preuzeti ovdje.

Pisane vijesti