Informacija javnim naručiteljima - korisnicima središnje javne nabave vezano uz objavu Registra ugovora, temeljem članka 21. Zakona o javnoj nabavi

Nastavno na upite korisnika vezano za članak 21. Zakona o javnoj nabavi, odnosno evidentiranje ugovora sklopljenih na temelju okvirnih sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu, Državni ured daje sljedeće pojašnjenje.

Javni naručitelji koji su obuhvaćeni Odlukom Vlade RH od 19. ožujka 2014. godine, obvezni su prilikom redovne objave „Registra o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma“ u istom navesti i ugovore sklopljene temeljem okvirnih sporazuma koje je sklopio Državni ured za središnju javnu nabavu i temeljem kojeg su sklopili pojedinačni ugovor (gorivo i opskrba električnom energijom), a na način da se navedu podaci o okvirnom sporazumu sa napomenom da ga je sklopio Državni ured za središnju javnu nabavu, a nakon toga podaci o ugovoru koje je sklopio javni naručitelj iz odluke Vlade RH na način kako je propisano odredbom članka 21. Zakona o javnoj nabavi. Dodatno napominjemo, da su korisnici obvezni pratiti izvršenje pojedinog ugovora o javnoj nabavi  i na zahtjev ga dostavljati Državnom uredu.
 
Državni ured sklopio je do sada okvirne sporazume za opskrbu električnom energijom i za gorivo.

Do kraja ožujka 2015. god. Državni ured planira objavu postupka javne nabave za preostale dvije kategorije iz odluke Vlade RH, a to su elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema (usluge mobilne telefonije) i elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži i oprema (usluge fiksne telefonije).

S obzirom na opseg predmeta nabave u oba postupka, redovne rokove za nabavu velike vrijednosti i ostale eventualne događaje koji mogu utjecati na dinamiku postupka do sklapanja okvirnog sporazuma za očekivati je kako će se okvirni sporazumi za obje nabavne kategorije sklopiti koncem tekuće godine.

Pisane vijesti