Licence za Microsoftove proizvode i usluge

Slika /slike/Nabavne kategorije/Licence.jpg

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi za nabavu licenci za Microsoftove proizvode i usluge.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti ovdje.

Pisane vijesti