Međunarodno savjetovanje europskih tijela za središnju javnu nabavu

U Zagrebu će se 12. i 13. listopada 2015. godine, u organizaciji Državnog ureda za središnju javnu nabavu, održati međunarodno savjetovanje europskih tijela za središnju javnu nabavu.

U Zagrebu će se 12. i 13. listopada 2015. godine održati međunarodno savjetovanje europskih tijela za središnju javnu nabavu.

Savjetovanje organizira Državni ured za središnju javnu nabavu, a održava se u multimedijalnoj dvorani Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Central procurement bodies network (CPB) je neformalno udruženje državnih ili ovlaštenih tijela koji su nadležni za centraliziranu /objedinjenu javnu nabavu za potrebe svojih državnih i javnih tijela, kao i za potrebe lokalne uprave. Članice CBP-a imaju različite formalne načine organiziranja, osnovane su kao državne institucije, agencije, agencije sa tržišnim načinom poslovanja  ili sa ovlaštenjima za obavljanje poslova objedinjene nabave za dio ili cijeli javni sektor pojedinih država. S obzirom da uspostava TSN nije obvezna  odnosno da nije propisan točan model, u EU je prisutna različita praksa s obzirom na institucionalni ustroj, financiranje (iz proračuna iz naknada sudionika) te način sudjelovanja u postupcima nabave (obvezni i dobrovoljni).

Ipak, bez obzira na način ustrojstva sve obavljaju slične poslove i imaju slične probleme i izazove.

CPB – network meeting se organizira dva puta godišnje, a s ciljem razmjene iskustava i problema ali i s ciljem danjeg razvoja sustava centralizirane/objedinjene javne nabave i javne nabave općenito.

Na savjetovanju u Zagrebu sudjelovati će predstavnici središnjih tijela Austrije, Francuske, Italije, Norveške, Portugala, Španjolske, Švedske, Slovenije, Hrvatske i, kao promatrači, izaslanstvo Europske komisije. Na sastanku će se razmatrati strategije pojedinih država u primjeni europskih direktiva o javnoj nabavi. Razmijenit će se iskustva u primjeni strategija i u primjeni elektroničke javne nabave te donijeti prijedlozi za unapređenje.

Uobičajeno je da se na svakom od ovih sastanaka izdvoji nekoliko tema iz područja javne nabave te se formiraju radne skupine na kojima se detaljnije razrađuju pojedina područja. Na ovom sastanku istaknuta je problematika registara okvirnih sporazuma na nacionalnim razinama, elektronička javna nabava te primjena okvirnih sporazuma. 


Pisane vijesti