Objavljen postupak javne nabave

Slika /slike/Nabavne kategorije/Usluge osiguranja.jpg

Objavljen postupak javne nabave za nabavu usluga obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranje

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je postupak javne nabave Usluga obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom, na razdoblje od jedne (1) godine. Postupak se provodi za proračunske korisnike sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (Narodne novine, broj 65/2019), a koja je donesena temeljem Nacionalnog programa reformi 2019. godine.

Cjelokupni iznos procijenjene vrijednosti nabave za 2 grupe predmeta nabave iznosi 4.800.000,00 kn, a količina predmeta nabave predstavlja predviđene količine. Korisnici će na temelju okvirnog sporazuma sklapati pojedinačne ugovore o javnoj nabavi/police osiguranja sukladno stvarnim potrebama i osiguranim financijskim sredstvima.

Tijekom pripreme postupka javne nabave provedeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Cjelokupna dokumentacija o nabavi dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2020/S 0F2-0021609) i mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Rok za dostavu ponuda je 9. srpnja 2020. godine u 10:30 sati. Pisane vijesti