Objavljen postupak javne nabave

Slika /slike/Nabavne kategorije/Potrošni materijal.jpg

Objavljen postupak javne nabave za nabavu potrošnog materijala

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu objavio je postupak javne nabave Potrošnog materijala s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom, na razdoblje od jedne (1) godine. Postupak se provodi za obveznike središnje javne nabave.

Cjelokupni iznos procijenjene vrijednosti nabave za 3 grupe predmeta nabave iznosi 10.550.000,00 kn, a količina predmeta nabave predstavlja okvirne količine. Korisnici će na temelju okvirnog sporazuma sklapati pojedinačne ugovore o javnoj nabavi ili izdavati narudžbenice sukladno stvarnim potrebama i osiguranim financijskim sredstvima.

Tijekom pripreme postupka javne nabave provedeno je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Cjelokupna dokumentacija o nabavi dostupna je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (broj objave: 2020/S 0F2-0023057) i mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Rok za dostavu ponuda je 21. srpnja 2020. godine u 10:30 sati. Pisane vijesti