Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu

Slika /slike/Pristup informacijama/Zakoni i dokumenti.jpg

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku na sjednici održanoj 4. srpnja 2019. godine te je ista objavljena u Narodnim novinama broj 65/2019.

Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave odnosi se na javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Navedenom Odlukom, Vlada Republike Hrvatske ovlastila je Središnji državni ured da u postupke javne nabave usluga obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja vozila, a koje provodi za korisnike središnje javne nabave sukladno članku 12. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu uključi sve javne naručitelje koji su proračunski korisnici, te da sklopi okvirne sporazume.

Pisane vijesti