Okrugli stol na temu „Izravan učinak Direktive 2014/24/EU i 2014/25/EU“

U prostorijama Državnog ureda za središnju javnu nabavu dana 13. srpnja 2016. godine održan je Okrugli stol  na temu „Izravan učinak direktive 2014/24/EU i 2014/25/EU“ 

U prostorijama Državnog ureda za središnju javnu nabavu dana 13. srpnja 2016. godine održan je Okrugli stol  na temu „Izravan učinak direktive 2014/24/EU i 2014/25/EU“. Na Okruglom stolu sudjelovali su predstavnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Uprave za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, te Državnog ureda za središnju javnu nabavu.

Cilj okruglog stola je razmjena iskustava među dionicima sustava javne nabave vezano za problematiku oko izravne primjene najnovijih direktiva koje uređuju područje javne nabave.


 

Pisane vijesti