Opskrba električnom energijom - Nacrt Dokumentacije o nabavi

Slika /slike/Nabavne kategorije/Opskrba električnom energijom.jpg

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi za opskrbu električnom energijom.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti ovdje.

Pisane vijesti