Poštanske usluge - Izvješće u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi

Slika /slike/Nabavne kategorije/Poštanske usluge.jpg

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi za nabavu poštanskih usluga.


Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, vezano za pripremu provedbe postupka javne nabave poštanskih usluga objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi koja je bila objavljena na internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu 19. srpnja 2017. godine.

Izvješće je dostupno ovdje

Pisane vijesti