Prijenosna računala za Državni zavod za statistiku

Slika /slike/Nabavne kategorije/Računala2.jpg

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi za nabavu prijenosnih računala za Državni zavod za statistiku.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 12. svibnja 2020. godine.

Nacrt Dokumentacije o nabavi dostupan je ovdje.

Pisane vijesti