Sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Slika /slike/Nabavne kategorije/Licence.jpg

Nabavna kategorija: Licence za korištenje softverskih proizvoda i usluga - Antivirusna zaštita

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme postupka javne nabave licenci za korištenje softverskih proizvoda i usluga, antivirusne licence za korisnike iz članka 12. stavka 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (Narodne novine  59/2017). 
 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi i članka 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine  101/2017, dalje u tekstu, Pravilnik) naručitelj u svrhu analize tržišta ovime poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na sastanak koje će se održati u srijedu, 21. veljače 2018. godine u 10:00 u prostorijama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ulica Ivana Lučića 8/II, s prethodnom najavom sudionika na adresu e-pošte antivirus@sredisnjanabava.hr.

Sukladno članku 8., stavku 2. Pravilnika, analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave, s posebnim naglaskom na tehnički opis, uvjete i razinu izvršenja usluga, kao i na druge elemente od značaja za kvalitetnu pripremu i provedbu ovog postupka nabave.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti se također pozivaju da, uz najavu sudjelovanja, dostave i tehničke specifikacije svojih proizvoda, komercijalne uvjete nabave i pravila licenciranja te preporuke za postupak javne nabave, do ponedjeljka, 19. veljače 2018. godine, na adresu e-pošte antivirus@sredisnjanabava.hr, s naznakom „Prethodno savjetovanje – antivirusne licence“ i navođenjem podataka o gospodarskom subjektu.Pisane vijesti