Savjetovanje sa zainteresiranim gosp. subjektima - opskrba prirodnim plinom

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za nabavnu kategoriju opskrba prirodnim plinom te nastavno na održane tehničke konzultacije objavljuje Nacrt dijela Dokumentacije za nadmetanje.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za nabavnu kategoriju opskrba prirodnim plinom s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma.
 
Nastavno na održane tehničke konzultacije objavljujemo Nacrt dijela Dokumentacije za nadmetanje, a temeljem članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/13, 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 16. prosinca 2016. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: plin@sredisnjanabava.hr

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt dijela Dokumentacije za nadmetanje

Troškovnik

 


Pisane vijesti