Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - dodatne informacije

nastavno na savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, Državni ured stavlja na raspolaganje informacije predstavljene na sastanku.

Državni ured za središnju javnu nabavu održao je sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i savjetovanje vezano uz nabavu usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži u ponedjeljak 18. svibnja 2015. godine u 13:00h u prostorijama Državnog ureda na adresi Ivana Dežmana 6/II, Zagreb.

Nastavno na savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, Državni ured stavlja na raspolaganje informacije predstavljene na sastanku. Prezentaciju možete vidjeti ovdje.

Dodatno napominjemo, da nije riječ o dokumentaciji ili dijelovima dokumentacije za nadmetanje nego o temama razgovora s gospodarskim subjektima i rasprave o otvorenim pitanjima. Sve informacije su radnoga karaktera i podložne su promjenama.

Pisane vijesti