Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - računala i računalna oprema

Slika /slike/Savjetovanje 2.jpg

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za nabavnu kategoriju „Računala i računalna oprema" te objavljuje nacrt dijela Dokumentacije za nadmetanje

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za nabavnu kategoriju „Računala i računalna oprema" s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma sa tri ponuditelja.
 
Temeljem članka 17. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/13, 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) objavljujemo nacrt dijela Dokumentacije za nadmetanje, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 28. prosinca 2016. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: racunala@sredisnjanabava.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.


Nacrt dijela Dokumentacije za nadmetanje može se preuzeti ovdje.
 

Pisane vijesti