Sklopljen okvirni sporazum

Slika /slike/Nabavne kategorije/Računala2.jpg

U postupku javne nabave prijenosnih računala, sklopljen je okvirni sporazum, broj 5/2020.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu sklopio je 24. kolovoza 2020. godine Okvirni sporazum broj 5/2020 za nabavu prijenosnih računala za Državni zavod za statistiku za potrebe popisa stanovništva.

Postupkom nabave nabavljeno je 8000 prijenosnih računala, a vrijednost odabrane ponude je 20.992.000,00 kn bez PDV-a. U otvorenom postupku nabave svoje ponude podnijela su tri ponuditelja koji su nudili prijenosna računala različitih proizvođača. Ekonomski najpovoljnija ponuda ponuditelja Comping d.o.o. bila je u dijelu cijene 7% manja od procijenjene vrijednosti nabave.

Nabavljena prijenosna računala će se poslije provedenog popisa stanovništva predati Ministarstvu znanaosti i obrazovanja radi korištenju u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske.Pisane vijesti