Uredski materijal - Nacrt Dokumentacije o nabavi

Slika /slike/Nabavne kategorije/Uredski materijal.jpg

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi za nabavu uredskog materijala.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.Pisane vijesti