Usluge obveznog osiguranja od AO i kasko osiguranja - Nacrt Dokumentacije o nabavi

Slika /slike/Nabavne kategorije/Usluge osiguranja.jpg

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi za Usluge obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja.

Dokumentacija o nabavi može se preuzeti ovdje.

Pisane vijesti