Upute

  • Postupanje u slučaju skorog isteka važećeg okvirnog sporazuma u nabavnim kategorijama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu

 
Kod skorog isteka okvirnog sporazuma, a kako bi bez prekida mogli nabavljati usluge / robe, preporučujemo korisnicima da do datuma isteka pojedinog važećeg okvirnog sporazuma sklope novi ugovor ili dodatak postojećem ugovoru na temelju važećeg okvirnog sporazuma, s rokom trajanja najdulje do isteka roka od 12 mjeseci od datuma isteka okvirnog sporazuma sukladno članku 147. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016). Ukoliko korisnici sklope dodatak osnovnom ugovoru, trebaju voditi računa o ispunjavanju uvjeta iz članka 320. Zakona o javnoj nabavi. U okviru pojedinačnih nabavnih kategorija, u slučaju da vrijede drugačije odredbe, Središnji državni ured će obavijestiti korisnike o načinu postupanja koje je različito od naprijed navedene upute.