Upute

  • Postupanje u slučaju skorog isteka važećeg okvirnog sporazuma u nabavnim kategorijama središnjeg državnog ureda

 
S obzirom da pojedini važeći okvirni sporazumi ističu u narednim mjesecima, a kako bi bez prekida mogli koristiti usluge / robe, preporučujemo korisnicima da do datuma isteka pojedinog važećeg okvirnog sporazuma sklope novi ugovor ili dodatak postojećem ugovoru na temelju važećeg okvirnog sporazuma, s rokom trajanja najdulje do isteka roka od 12 mjeseci od datuma isteka okvirnog sporazuma sukladno članku 147. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016). Ukoliko korisnici sklope dodatak osnovnom ugovoru, trebaju voditi računa o ispunjavanju uvjeta iz članka 320. Zakona o javnoj nabavi. U okviru pojedinačnih nabavnih kategorija, u slučaju da vrijede drugačije odredbe, Središnji državni ured će obavijestiti korisnike o načinu postupanja koje je različito od naprijed navedene upute.