Licence za korištenje Oracle-ovih softverskih proizvoda i usluga

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte oracle@sredisnjanabava.hr, zaključno do 23. lipnja 2017. godine.

Nastavno na navedeno, upućuju se gospodarski subjekti posebnu pozornost obratiti na ESPD obrazac, te upute za popunjavanje istog.