Pneumatici - dinamički sustav nabave

Slika /slike/Nabavne kategorije/Pneumatici.jpg

15. veljače 2023. godine uspostavljen dinamički sustav nabave

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu uspostavio je 15. veljače 2023. godine dinamički sustav nabave za nabavu pneumatika za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja.

Predmetni dinamički sustav nabave uspostavlja se za razdoblje do 31. prosinca 2024. godine, uz opciju produljenja.
 
Zakon o javnoj nabavi u članku 154. i 155. definira dinamički sustav nabave kao tehniku i instrument elektroničke i zbirne nabave uobičajenih predmeta općedostupnih na tržištu, koji se provodi kao potpuno elektronički proces koji je tijekom cijelog razdoblja trajanja sustava otvoren svim gospodarskim subjektima koji ispunjavaju kriterije za kvalitativni odabir tijekom cijelog razdoblja njegova trajanja, sukladno članku 3. točka 2. ZJN 2016.
 
Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu tijekom čitavog razdoblja trajanja pristupiti dinamičkom sustavu nabave pneumatika, a sve upute za pristupanje nalaze se u dokumentaciji o nabavi koja je dostupna na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem objave 2022/S 0F2-0052450.
 
Isto tako, na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu pod rubrikom „Okvirni sporazumi“ - Pneumatici za motorna vozila s uslugama zamjene, čuvanja i zbrinjavanja postavljena je poveznica na predmetnu objavu, odnosno dokumentaciju o nabavi.

Napominjemo da je sukladno članku 280. stavku 5. ZJN 2016. dostava zahtjeva za sudjelovanje i ponuda u elektroničkom obliku obvezna.Pisane vijesti